Company Slogan

TOP EXPO 2013.

TOP EXPO 2012.

TOP EXPO 2011.

Kreativni kamp 2011.

TOP EXPO 2010.

TOP EXPO 2009.

Slike sa sajma TOP-EXPO 2008.:

Top Expo 2008. - 01

Top Expo 2008. - 02

Top Expo 2008. - 03

 

Vi�e slika sa sajma TOP-EXPO 2008. u zip formatu:

 

27.02.2009. - 01.03.2009.

U�estvovali smo u radu mre�e "Kitti" u Jano�halmi.

 

28.09.2008.

Bili smo gosti u Horgo�u na berbi gro��a.

 

13.09.2008.

Ponovo na ba�kotopolskom Karnevalu meda.

 

23.06.2008. - 28.06.2008.

Tre�i Kreativni kamp.

 

09.05.2008. - 17.05.2008.

�lanovi na�e organizacije kao izlaga�i na 75. Novosadskom sajmu.

 

27.04.2008.

Posetili smo Sajam poljoprivrede u Hodmezeva�arhelju, radi prikupljanja iskustava.

 

30.11.2007.

U�estvovali smo na edukaciji za poljoprivredne proizvo�a�e u Hodmezeva�arhelju (Ma�arska).

 

26.11.2007. - 28.11.2007.

U�estvovali smo na beogradskom Etnohrana sajmu, uz podr�ku suboti�ke Regionalne privredne komore.

 

25.10.2007. - 28.10.2007.

Bili smo prisutni u Subotici na Interregionalnom privrednom sajmu.

 

15.09.2007.

U�estvovali smo na ba�kotopolskom Karnevalu meda.

 

12.05.2007.

Posetili smo Sajam poljoprivrede u Novom Sadu.

 

11.11.2006.

U Ki�kere�u i Segedinu smo posetili pogone za poljoprivrednu proizvodnju.

 

15.09.2006.

U�estvovali smo na ba�kotopolskom Karnevalu meda.

 

07.09.2006. - 10.09.2006.

Tre�i Topola-EXPO.

 

07.08.2006. - 12.08.2006.

Prvi Letnji kreativni kamp.

 

Kancelarija

Slike sa otvaranja.